Připravili jsme pro vás vylepšenou funkci vyhledávání. V tomto návodu vás seznámíme s tím, jak nyní fulltextové vyhledávání funguje.

Zapnutí funkce vyhledávání na e-shopu

Samotnou funkci fulltextového vyhledávání není zapotřebí nikde na e-shopu zapínat. Pokud ale někdo dosud vyhledávání vůbec na e-shopu nevyužíval, tak ukážeme, kde se dá samotné vyhledávání zapnout.

Pokud jste dosud ještě vyhledávání vůbec na e-shopu nevyužívali, tak je možné ho zapnout v šedé sekci NASTAVENÍ, políčko NASTAVENÍ WEBU, záložka NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ.ScreenShot003

Pokud v záložce NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ sjedeme níže, tak tam můžeme zaškrtnout MOŽNOST PROHLEDÁVÁNÍ WEBU.

Screen_Shot_02-05-15_at_08.48_AM_001

Nezapomeňme vše úplně dole uložit pomocí ikonyScreenShot005

Vyhledávání se tak zobrazí na e-shopu v levém sloupci.

ScreenShot002

Novinky ve vyhledávání

Na začátek si udělejme souhrn, co nové vyhledávání přináší. Základem nového fulltextového vyhledávání je to, že se nevyhledává celý text, ale hledaný řetězec slov se rozdělí na slova a ty se vyhledávají

Příklad: pokud zákazník dříve vyhledával „zelené tričko“, tak musel být například název produktu Zelené tričko, aby byl produkt vyhledán; nyní se slova rozdělí a vyhledává se zvlášť slovo „zelené“ a zvlášť slovo „tričko“, takže vyhledávání najde jak produkt s názvem „zelené tričko“, tak i s názvem „tričko zelené“.
Aby bylo vyhledávání skutečně relevantní, tak je zapotřebí, aby zákazníkem vyhledávaná slova byla u daného produktu na stejném místě

Příklad: pokud bude zákazník vyhledávat „zelené tričko“, tak obě tato slova musí být obsažena v produktu v názvu nebo v 2. názvu nebo popisu, aby se produkt jako výsledek vyhledávání zobrazil. Takže pokud bude u daného produktu slovo „zelené“ v názvu a slovo „tričko“ v popisu, tak se produkt jako výsledek vyhledávání nezobrazí, protože produkt nebude relevantní pro vyhledávací dotaz.

 

1. Nový systém vyhledávání podle relevance

Nově se vyhledávání řídí pole relevance. Relevance znamená, že záleží na tom, kde se vyhledávací dotaz u produktu nachází. Může se objevit na následujících místech:

a) Název produktu,

b) 2. název produktu,

c) Číslo produktu,

d) Popis produktu,

e) EAN kód,

f) ID dodavatele,

g) Číslo výrobce MPN.

 

Takto jsou jednotlivá místa výskytu vyhledávacího dotazu seřazena podle relevance. Takže možnost a) Název produktu je nejrelevantnější a možnost g) Číslo výrobce MPN je nejméně relevantní.

Příklad: Máme na e-shopu dva produkty a jeden produkt má slovo „tričko“ v názvu produktu a druhý ho má v 2. názvu produktu. Pokud zákazník vyhledá pomocí vyhledávání slovo „tričko“, tak se produkty seřadí tak, že první bude produkt se slovem „tričko“ v názvu produktu a jako druhý bude produkt se slovem „tričko“ v 2. názvu produktu.

Screen_Shot_03-10-15_at_11.10_AM

Zároveň se ale také prohledávají kategorie. Tato možnost je nastavena automaticky. Pokud tedy budeme vyhledávat slovo „tričko“ a toto slovo bude obsažené v názvu některé z kategorií, tak se kromě odpovídajících produktů zobrazí jako výsledek i příslušná kategorie (pokud je slovo obsažené v podkategorii, tak se zobrazí i název hlavní kategorie – viz. následující obrázek). Na kategorii je pochopitelně možné kliknout a tím se zákazník dostane přímo do dané kategorie.

Screen_Shot_03-10-15_at_11.17_AM

 

2. Způsob vyhledávání

Pokud hledáme slovo „tričko“, tak dané slovo nemusí být v hledaných možnostech (název, 2. název produktu atd.) přímo obsaženo. Hledání totiž nyní umožňuje vyhledávat uprostřed slova a od konce slova. Zároveň platí, že se vyhledává od 3 znaků – vyhledávaný výraz tedy musí mít minimálně 3 znaky.

Příklady:

a) hledání celého slova

Název produktu je např. Zelené tričko. Pokud budeme hledat slovo „tričko“, tak tento produkt se zobrazí jako výsledek hledání.

b) hledání konce slova

Název produktu je Zelené tričko a hledáme „ičko“, tak se daný produkt jako výsledek vyhledávání zobrazí.

c) hledání prostředku slova

Název produktu je Zelené tričko a hledáme „ričk“, tak se daný produkt ve výsledku hledání také zobrazí.

d) hledání menšího počtu znaků

Název produktu je Zelené tričko a hledáme „tr“, tak se produkt ve výsledku hledání nezobrazí. Počet znaků musí být 3 a více.

e) hledání začátku slova

Název produktu je Zelené tričko a hledáme „tri“, tak se produkt ve výsledku hledání zobrazí.

 

3. Diakritika

Fulltextové vyhledávání umožňuje hledat jak s diakritikou, tak i bez diakritiky.

Příklad: Pokud má produkt název Zelené tričko, tak nezáleží na tom, jestli zákazník hledá „tričko“ nebo „tricko“. Stejný princip platí i pro hledání v kategoriích.

Screen_Shot_03-10-15_at_11.26_AM_001Screen_Shot_03-10-15_at_11.26_AM_001

 

4. Vyhledávání více slov

Fulltextové vyhledávání dokáže vyhledávat i více slov najednou.

Příklad: Pokud máme produkt s názvem Zelené tričko a zkusíme najit slova „zelené tri“, tak se tento produkt zobrazí jako výsledek vyhledávání. I když zadáme obrácené pořadí – tedy „tričko zel“ – tak bude tento produkt také nalezen.

Screen_Shot_03-10-15_at_11.49_AMScreen_Shot_03-10-15_at_11.49_AM_001

Každé ze slov se vyhledává zvlášť. To znamená, že pokud zákazník hledá dvě slova „zelené tričko“, tak obě dvě slova musí být u daného produktu k nalezení. Pokud ano, tak se produkt zákazníkovi zobrazí jako výsledek vyhledávání. Jak už jsme se ale zmiňovali výše, tak vyhledávaná slova musí být u daného produktu vždy ve stejné části – pokud slova „zelené tričko“ budou u produktu obě v názvu, tak se produkt zobrazí;, pokud obě slova „zelené tričko“ budou u produktu v popisu, tak se produkt zobrazí; pokud ale slovo „zelené“ bude v názvu produktu a slovo „tričko“ v popisu produktu, tak se produkt jako výsledek vyhledávání nezobrazí.

 

 

5. Nezáleží na velikosti písmen

Můžeme používat velká i malá písmena.

Příklad: Pokud je název produktu Zelené tričko, tak můžeme hledat „tričko“, ale také „TRIČKO“ nebo „TRICKO“. Produkt se v každém případě zobrazí.

 

6. Hledání v článcích

Kromě produktů může zákazník vyhledávat i v článcích. V takovém případě si zákazník zvolí možnost HLEDAT V ČLÁNCÍCH, která se objeví poté, co zákazník klikne kurzorem do místa pro zadání vyhledávacího dotazu.

ScreenShot020

Pokud tuto možnost zvolí a pak zadá hledaný výraz např. „tričko“, tak se zobrazí seznam článků, které fungují jako odkazy. Zákazník se tak okamžitě může dostat do celého článku.

ScreenShot021

 

7. Další možnosti vyhledávání

Někteří zákazníci rádi na internetu vyhledávájí i pomocí slov, která nechtějí zahrnout do výsledku vyhledávání. Představte si zákazníka e-shopu, který chce vyhlevat všechna trička, ale nechce zelná trička. Takovíto zákazníci s oblibou využívají znak „mínus“. Jejich vyhledávací dotaz tedy může být „tričko -zelené“.

Příklad: máte na e-shopu tři trička – Zelené tričko, Modré tričko a Červené tričko. Zákazník zadá vyhledávací dotaz „tričko -zelené“. V takvém případě se jako výsledek vyhledávání zobrazí Modré tričko a Červené tričko. Zákazník tímto vyhledávacím dotazem řekl, že chce najít všechna trička, ale žádné by nemělo být zelené.

 

8. Zobrazení textu, pokud žádný produkt neodpovídá vyhledávacímu dotazu

Může se stát, že zákazník zadá nějaký vyhledávací dotaz, ale nebude mu odpovídat žádný produkt. V takovém případě můžete zákazníkovi nechat zobrazit text, který můžete v administraci nastavit (například omluvný text, že žádné takové výrobky na e-shopu nemáte).

Tento text bychom nastavili v šedé sekci Nastavení, políčko Nastavení webu, záložka Nastavení zobrazení.

Screen_Shot_02-05-15_at_09.39_AM

Pokud sjedeme úplně dolů, tak tam nalezneme prostor pro zadání daného textu. Zadejme zkušebně text „Text, který se zobrazí, pokud nebude nalezen žádný produkt“.

Nezapomeňme vše dole uložit pomocí políčka ScreenShot005

Screen_Shot_02-05-15_at_09.40_AM

Pokud tedy na e-shopu, kde se prodávají jen trička, zákazník vyhledá dotaz, který není v žádném produktu obsažený (např. lyže), tak se námi nastavený text zobrazí.

Screen_Shot_02-05-15_at_11.03_AM

Pod oknem v administraci, ve kterém zadáváme daný text, ještě můžeme vidět možnost Zobrazit i v případě, že se nevyhledá žádný produkt, ale kategorie ano. Tuto možnost můžeme zaškrnout.

Screen_Shot_02-05-15_at_10.00_AM

Tato funkce způsobí, že pokud zákazník zadá určitý vyhledávací dotaz (např. trička) a nevyhledá se žádný produkt, ale jen kategorie (napr. Sportovní trička), tak i v tomto případě se námi zadaný text zobrazí.

Screen_Shot_02-05-15_at_10.51_AM

Můžeme také v textu použít řetězec #SEARCH_STRING# pro vložení hledaného textu. Tento řetězec funguje tak, že pokud ho vložíme do textu, tak se na daném místě v textu vloží vyhledávací dotaz, který zákazník použil (za předpokladu, že se nevyhledá žádný produkt).

Příklad: do políčka pro text napíšeme „Je nám líto, ale pro dotaz #SEARCH_STRING# nebylo nic nalezeno.“. Pokud nyní zákazník vyhledá na e-shopu, kde prodáváme trička, například slovo lyže, tak se zobrazí věta „Je nám líto, ale pro dotaz lyže nebylo nic nalezeno.“. Pokud zákazník zadá vyhledávací dotaz sluneční brýle, tak se zobrazí věta „Je nám líto, ale pro dotaz sluneční brýle nebylo nic nalezeno.“.

Pro vyhledávací dotaz „lyže“ se zobrazí zákazníkovi následující text.

Screen_Shot_02-05-15_at_11.03_AM

Pro vyhledávací dotaz „sluneční brýle“ se zobrazí text v následující podobě.

Screen_Shot_02-05-15_at_11.04_AM

 

Může vás zajímat

Google Consent Mode v2
WEBAREAL
0 shares77 views
WEBAREAL
0 shares77 views

Google Consent Mode v2

bohemiasoft - Úno 28, 2024

Možná už jste slyšeli o rozšíření souhlasů ohledně ukládání cookie pro služby Google (Google Consent Mode v2). V tomto článku…

Jak na základy SEO?
WEBAREAL
0 shares206 views
WEBAREAL
0 shares206 views

Jak na základy SEO?

Bohemiasoft - Úno 14, 2024

V digitálním věku, kde je online přítomnost klíčovým prvkem úspěchu pro firmy všech velikostí a odvětví, se SEO stává nezbytností…

Doporučujte Webareal a získejte 20% provizi
WEBAREAL
0 shares575 views
WEBAREAL
0 shares575 views

Doporučujte Webareal a získejte 20% provizi

bohemiasoft - Úno 07, 2024

Doporučujte Webareal a získejte z každého získaného zákazníka až 2610 Kč (107 €) každý rok. Milujete Webareal? Doporučujte ho svým známým…

Přidat komentář

Your email address will not be published.

KALENDÁŘ

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031